+66 0539 42960
+66 0539 42988

การให้การต้อนรับ H.E. Mr. David Daly, Ambassador of the European Union to Thailand

Image Description

By Administrator

2022-04-19 14:44:10 | 2 months ago
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ  ให้การต้อนรับ H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยพร้อมภริยา ในโอกาสมาร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับการพัฒนาพื้นที่เมือง ภายใต้โครงการ ReThink Urban Spaces (RTUS) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
 Share:

Image description

IMG05.JPG

120.22 kB

Image description

IMG16.JPG

132.22 kB

Image description

IMG19.JPG

131.71 kB

Image description

IMG24.JPG

129.36 kB

Image description

IMG25.JPG

121.30 kB

Image description

IMG28.JPG

129.41 kB

Image description

IMG31.JPG

132.33 kB

Image description

IMG35.JPG

134.25 kB