+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จำนวน 4 ครั้ง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

29 เมษายน 2565 - 19 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-27 13:26:31 | 4 weeks ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จำนวน 4 ครั้ง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท เชียงใหม่
ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ และงานยุทธศาสตร์และแผน เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 สำหรับกลุ่มงานบริการทั่วไป เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
และครั้งที่ 4 เป็นการสรุปผลในภาพรวม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ The Brick x อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx และการออกแบบกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการShare:

Image description

IMG001.JPG

1.57 MB

Image description

IMG002.JPG

1.59 MB

Image description

IMG003.JPG

1.46 MB

Image description

IMG004.JPG

1.66 MB

Image description

IMG005.JPG

1.61 MB

Image description

IMG006.JPG

1.39 MB

Image description

IMG007.JPG

7.16 MB

Image description

IMG007.JPG

1.22 MB

Image description

IMG008.JPG

1.65 MB

Image description

IMG009.JPG

1.84 MB

Image description

IMG010.JPG

1.69 MB

Image description

IMG011.JPG

1.60 MB

Image description

IMG012.JPG

1.66 MB

Image description

IMG013.JPG

1.68 MB

Image description

IMG014.JPG

1.69 MB

Image description

IMG015.JPG

1.76 MB

Image description

IMG016.JPG

7.09 MB

Image description

IMG016.JPG

1.23 MB

Image description

IMG017.JPG

1.53 MB

Image description

IMG018.JPG

7.78 MB

Image description

IMG018.JPG

1.37 MB

Image description

IMG023.JPG

1.60 MB

Image description

IMG024.JPG

1.68 MB

Image description

IMG025.JPG

1.60 MB

Image description

IMG026.JPG

1.50 MB

Image description

IMG027.JPG

1.67 MB

Image description

IMG028.JPG

1.89 MB

Image description

IMG029.JPG

1.56 MB

Image description

IMG030.JPG

1.52 MB

Image description

IMG031.JPG

1.53 MB

Image description

IMG032.JPG

1.52 MB

Image description

IMG033.JPG

1.52 MB

Image description

IMG034.JPG

1.62 MB

Image description

IMG035.JPG

1.64 MB

Image description

IMG036.JPG

1.53 MB

Image description

IMG037.JPG

1.66 MB

Image description

IMG038.JPG

1.56 MB

Image description

IMG039.JPG

1.64 MB

Image description

IMG040.JPG

1.62 MB

Image description

IMG041.JPG

1.54 MB

Image description

IMG042.JPG

1.62 MB

Image description

IMG043.JPG

1.48 MB

Image description

IMG044.JPG

1.66 MB

Image description

IMG045.JPG

1.57 MB

Image description

IMG046.JPG

1.75 MB

Image description

IMG047.JPG

1.71 MB

Image description

IMG048.JPG

1.58 MB

Image description

IMG049.JPG

1.48 MB

Image description

IMG050.JPG

1.72 MB

Image description

IMG051.JPG

1.69 MB

Image description

IMG052.JPG

1.63 MB

Image description

IMG053.JPG

500.02 kB

Image description

IMG054.JPG

496.65 kB

Image description

IMG055.JPG

470.46 kB

Image description

IMG056.JPG

432.97 kB

Image description

IMG057.JPG

394.49 kB

Image description

IMG058.JPG

437.62 kB

Image description

IMG059.JPG

457.83 kB

Image description

IMG060.JPG

381.97 kB

Image description

IMG061.JPG

426.94 kB

Image description

IMG062.JPG

425.50 kB

Image description

IMG063.JPG

488.85 kB

Image description

IMG064.JPG

320.42 kB

Image description

IMG065.JPG

435.90 kB

Image description

IMG066.JPG

339.35 kB

Image description

IMG067.JPG

330.06 kB

Image description

IMG068.JPG

498.34 kB

Image description

IMG069.JPG

494.88 kB

Image description

IMG070.JPG

388.59 kB

Image description

IMG071.JPG

460.04 kB

Image description

IMG072.JPG

325.79 kB

Image description

IMG073.JPG

463.04 kB

Image description

IMG074.JPG

407.61 kB

Image description

IMG075.JPG

419.62 kB

Image description

IMG076.JPG

434.89 kB

Image description

IMG077.JPG

412.28 kB

Image description

IMG078.JPG

466.02 kB

Image description

IMG079.JPG

430.24 kB

Image description

IMG080.JPG

349.38 kB

Image description

IMG081.JPG

498.04 kB

Image description

IMG082.JPG

423.18 kB

Image description

IMG083.JPG

432.91 kB

Image description

IMG084.JPG

488.23 kB

Image description

IMG085.JPG

329.22 kB

Image description

IMG086.JPG

498.56 kB

Image description

IMG087.JPG

424.28 kB

Image description

IMG088.JPG

350.68 kB

Image description

IMG089.JPG

459.23 kB

Image description

IMG090.JPG

423.52 kB

Image description

IMG091.JPG

434.20 kB

Image description

IMG092.JPG

492.52 kB

Image description

IMG093.JPG

395.89 kB

Image description

IMG094.JPG

342.35 kB

Image description

IMG095.JPG

405.10 kB

Image description

IMG096.JPG

408.93 kB

Image description

IMG097.JPG

492.44 kB

Image description

IMG098.JPG

410.83 kB

Image description

IMG099.JPG

410.42 kB

Image description

IMG100.JPG

447.69 kB

Image description

IMG101.JPG

444.08 kB

Image description

IMG102.JPG

441.90 kB

Image description

IMG103.JPG

467.15 kB

Image description

IMG104.JPG

409.39 kB

Image description

IMG105.JPG

425.26 kB

Image description

IMG106.JPG

458.33 kB

Image description

IMG107.JPG

456.87 kB

Image description

IMG108.JPG

470.01 kB

Image description

IMG109.JPG

477.12 kB

Image description

IMG110.JPG

418.69 kB

Image description

IMG111.JPG

434.24 kB

Image description

IMG112.JPG

453.97 kB

Image description

IMG113.JPG

485.42 kB

Image description

IMG114.JPG

464.22 kB

Image description

IMG115.JPG

469.66 kB