+66 0539 42960
+66 0539 42988

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-06-15 10:53:50 | 1 week ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักวิชา คณาจารย์ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และมูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-15.00 น.Share:

Image description

Cover.jpg

1.20 MB

Image description

IMG01.jpg

1.85 MB

Image description

IMG02.jpg

3.00 MB

Image description

IMG03.jpg

2.00 MB

Image description

IMG04.jpg

834.36 kB

Image description

IMG05.jpg

1.08 MB

Image description

IMG06.jpg

1.06 MB

Image description

IMG07.jpg

934.34 kB

Image description

IMG08.jpg

1.20 MB

Image description

IMG09.jpg

721.57 kB

Image description

IMG10.jpg

1.43 MB

Image description

IMG11.jpg

1.35 MB

Image description

IMG12.jpg

1.37 MB

Image description

IMG13.jpg

1.06 MB

Image description

IMG14.jpg

1.31 MB

Image description

IMG15.jpg

1.06 MB

Image description

IMG16.jpg

1.39 MB

Image description

IMG17.jpg

1.30 MB

Image description

IMG18.jpg

919.98 kB

Image description

IMG19.jpg

1.34 MB

Image description

IMG20.jpg

879.19 kB

Image description

IMG21.jpg

1.34 MB

Image description

IMG22.jpg

0.99 MB

Image description

IMG23.jpg

1.41 MB

Image description

IMG24.jpg

1.10 MB

Image description

IMG25.jpg

1.69 MB

Image description

IMG26.jpg

1.71 MB

Image description

IMG27.jpg

1.13 MB

Image description

IMG28.jpg

1.16 MB

Image description

IMG29.jpg

841.97 kB

Image description

IMG30.jpg

1.00 MB

Image description

IMG31.jpg

1.40 MB