+66 0539 42960
+66 0539 42988

 

 
2020-04-30 13:45:02

คณะรัฐศาสตร์ฯ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ช่วยลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด...
2020-05-07 10:42:30

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียด...