+66 0539 42960
+66 0539 42988

 

 
2019-10-01 15:58:01

ต้อนรับ MS.Marie Royce ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ American Corner คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด...
2019-09-08 17:05:10

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพันไมล์ โรจนวิภาต ที่ชนะการแข่งขันเสวนาหารือ หัวข้อ Redefining Mobility in Disruptive Era

ในการแข่งขัน AIMS Student Forum : National level เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียด...
2019-08-30 10:12:05

พิธีทำบุญวาระครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด...