+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)


Image Description

By Administrator

2021-04-28 16:35:23 | 1 year ago

Share:

ประกาศคณะรัฐศาสตร์- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขา รปศ. แบบ 3 ภาคพิเศษ 2564 รอบ 2.pdf


Size: 187.84 kB

ดาวน์โหลด