+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Image Description

By Administrator

2021-05-06 10:42:22 | 1 year ago

ตาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจึงรับสมัครนักศึกษาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
Share:

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf


Size: 105.38 kB

ดาวน์โหลด