+66 0539 42960
+66 0539 42988

งานเสวนาออนไลน์ “การต่อกรครั้งใหม่ระหว่างพญาอินทรีย์กับมังกร: โอกาสและความท้าทายของไทย”

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น.

Image Description

By Administrator

2021-07-08 15:38:55 | 11 months ago

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง การต่อกรครั้งใหม่ของพญาอินทรีและมังกร: โอกาสและความท้าทายของไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์ฯ และทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ผู้สใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/CPNC3WbWKk9CDvC18


Share: