+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)


Image Description

By Administrator

2022-01-06 15:03:15 | 5 months ago

Share:

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf


Size: 89.71 kB

ดาวน์โหลด