+66 0539 42960
+66 0539 42988

สำนักงาน MRCS รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน

Image Description

By Administrator

2022-04-01 15:31:47 | 2 months ago

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong Commission Secretariat: MRCS) รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง และสมัครได้โดยตรง หมดเขตสมัครวันที่ 18 เมษายน 2565
Share: