+66 0539 42960
+66 0539 42988

กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี

Image Description

By Administrator

2022-04-01 15:43:30 | 2 months ago

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 โดยกำหนดสาขาที่ให้ความสำคัญตามรายละเอียดในเอกสารแนบด้านล่าง ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
Share: