+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการ ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2022

Image Description

By Administrator

2022-04-22 09:39:16 | 2 months ago

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2022 ตามที่มูลนิธิอาเซียนและองค์กร SAP ได้จัดขึ้น โดยผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 30 ปี ที่กำลังศึกษาแบบเต็มเวลา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารด้านล่าง
Share: