+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมเสมือนจริง 3rd AUN-TEPL Symposium

Image Description

By Administrator

2022-04-28 10:14:45 | 1 month ago
University Malaya ประเทศมาเลเซีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง 3rd AUN-TEPL Symposium ในหัวข้อ Lesson Learned & Forging Ahead: Supporting the Implementation of Personalized Learning ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.00 น. (ตามเวลาประเทศมาเลเซีย) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ auntepl.um.edu.my หรือที่ www.pl.com ตามรายละเอียดดังแนบ
 
 Share: