+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

Image Description

By Administrator

2022-04-28 13:07:52 | 1 month agoShare:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์สาขา รปศ.แบบ3 ภาคพิเศษ 2565 รอบที่ 2.pdf


Size: 306.09 kB

ดาวน์โหลด