+66 0539 42960
+66 0539 42988

การเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น คศ 2023


Image Description

By Administrator

2022-05-02 10:49:52 | 1 month ago

สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอฉบับย่อไปที่ JICA ทางอีเมล์ somsri.ti@jica.go.jp พร้อมสำเนาแจ้ง woraphong.j@mhesi.go.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 65 ดังรายละเอียดปรากฎในเอกสารด้านล่าง
Share: