+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 3 ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)


Image Description

By Administrator

2022-05-05 13:57:09 | 1 month ago

Share:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf


Size: 96.18 kB

ดาวน์โหลด