+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง


Image Description

By Administrator

2022-01-13 13:05:46 | 5 months ago

Share:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดลือก.pdf


Size: 119.97 kB

ดาวน์โหลด