+66 0539 42960
+66 0539 42988

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร)


Image Description

By Administrator

2022-04-01 13:53:51 | 2 months ago

ช่องทางการสมัคร ---> https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
Share: