+66 0539 42960
+66 0539 42988

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา)

Image Description

By Administrator

2022-04-19 10:04:48 | 2 months ago

สมัครได้ที่https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
Share: