+66 0539 42960
+66 0539 42988

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร)


Image Description

By Administrator

2022-04-22 11:52:25 | 2 months ago

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
Share: