+66 0539 42960
+66 0539 42988

การขอรับเงินรางวัลพิเศษการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Image Description

By Administrator

2021-02-11 16:10:45 | 1 year ago

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 8-2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
Share:

ประกาศมช เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ เพิ่มเติม.pdf


Size: 69.12 kB

ดาวน์โหลด

ประกาศมช เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์.pdf


Size: 233.50 kB

ดาวน์โหลด

คู่มือการขอรับเงินรางวัลพิเศษสำหรับการเผยแพร่ผลงาน-คณะรัฐศาสตร์ฯ.pdf


Size: 2.37 MB

ดาวน์โหลด

Info-การขอรับเงินรางวัลพิเศษ-คณะรัฐศาสตร์ฯ.pdf


Size: 253.92 kB

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลบทความ-คณะรัฐศาสตร์.pdf


Size: 124.89 kB

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลบทความ-คณะรัฐศาสตร์.docx


Size: 46.74 kB

ดาวน์โหลด
Image description

Info-การขอรับเงินรางวัลพิเศษ-คณะรัฐศาสตร์ฯ.png

467.36 kB