+66 0539 42960
+66 0539 42988

การขอรับเงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำรา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Image Description

By Administrator

2021-02-11 16:11:37 | 1 year ago

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำรา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 9-2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
Share:

ประกาศมช เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำรา คณะรัฐศาสตร์ ฉบับที่ 9-2562.pdf


Size: 204.49 kB

ดาวน์โหลด

INFO-การขอรับเงินรางวัลพิเศษหนังสือและตำรา-คณะรัฐศาสตร์ฯ.PDF.pdf


Size: 128.25 kB

ดาวน์โหลด

คู่มือการขอรับเงินรางวัลพิเศษสำหรับการเผยแพร่หนังสือ-ตำรา.pdf


Size: 508.81 kB

ดาวน์โหลด

แบบคำขอเบิกเงินรางวัล-หนังสือตำรา.docx


Size: 46.88 kB

ดาวน์โหลด

แบบคำขอเบิกเงินรางวัล-หนังสือตำรา.pdf


Size: 99.17 kB

ดาวน์โหลด
Image description

เงินอุดหนุน.png

519.89 kB