+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

Image Description

By Administrator

2021-02-25 14:07:31 | 1 year ago

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
Share:

44 -- Fund -- ประกาศทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ.pdf


Size: 1.21 MB

ดาวน์โหลด

ประกาศแนวทางขอรับทุนเสนอผลงานต่างประเทศ.pdf


Size: 1.14 MB

ดาวน์โหลด