+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564


Image Description

By Administrator

2021-07-14 16:00:39 | 11 months ago

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ย้อนหลัง 3 ปี ได้ทาง https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
Share:

282 -- Oth -- ประกาศ ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ1-10 ของโลก.pdf


Size: 683.33 kB

ดาวน์โหลด