+66 0539 42960
+66 0539 42988

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563


Image Description

By Administrator

2020-10-12 18:35:52 | 1 year ago

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Share:

289 -- Oth -- ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature,Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine.pdf


Size: 899.13 kB

ดาวน์โหลด