+66 0539 42960
+66 0539 42988

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก


Image Description

By Administrator

2020-10-12 18:36:38 | 1 year ago

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Share:

290 -- Oth -- ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ1-10 ของโลก.pdf


Size: 772.72 kB

ดาวน์โหลด