+66 0539 42960
+66 0539 42988

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์ฯ

Image Description

By Administrator

2021-02-25 14:30:13 | 1 year ago

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุน ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
Share:

ประกาศทุนวิจัยสถาบัน-บุคลากรสายสนับสนุน 2562.pdf


Size: 243.40 kB

ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน.pdf


Size: 335.68 kB

ดาวน์โหลด