+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiitng Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-07-30 12:39:55 | 10 months ago

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiitng Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://cmu.to/VP2022 และยื่นข้อเสนอโครงการได้ทาง https://cmu.to/06fo9

Share: