+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-08-20 15:44:46 | 10 months ago

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัครได้ที่ https://cmu.to/PD12022 และยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://cmu.to/appPD12022 ภายในวันพุธที่ 16 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัยต่อไป
Share: