+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา “จัดทำแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566-2570) เลขที่ จท.82/2564”


Image Description

By Administrator

2021-08-24 13:08:57 | 10 months ago

การประปานครหลวง ประกาศเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา “จัดทำแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566-2570) เลขที่ จท.82/2564” โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินงบประมาณราคากลาง 15,466,963.68 บาท โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 16 กันยายน 2564 (เวลาราชการ) ณ กองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.mwa.co.th/main.php?filename=consultants&t=top
Share:

366 -- Fund -- ข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา “จัดทำแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566-2570).pdf


Size: 756.16 kB

ดาวน์โหลด