+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุด”


Image Description

By Administrator

2022-01-06 10:11:36 | 5 months ago

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุด” โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 2,200,000.- บาท โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 502/S2 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และมีกำหนดเปิดซองข้อเสนอ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.
Share:

13 -- Fund -- ที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน.pdf


Size: 6.15 MB

ดาวน์โหลด