+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022


Image Description

By Administrator

2022-01-28 17:41:15 | 4 months ago

บริษัท เอสเอชอาร์ ริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022 ในด้านที่เกี่ยวกับ 1) metaverse (การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต) 2) digital identity (การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล) 3) NFTs ในวงเงินโครงการละไม่เกิน 150,000.- บาท โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังไฟล์แนบ และส่งข้อเสนอโครงการได้ทาง https://shorturl.asia/k4bTo
Share: