+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11


Image Description

By Administrator

2022-01-28 17:37:52 | 4 months ago

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartssociety.com/  ปิดรับผลงานวันที่ 15 เมษายน 2565
Share: