+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 9


Image Description

By Administrator

2022-01-28 17:38:32 | 4 months ago

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saunic2021.sau.ac.th/ ปิดรับผลงานวันที่ 4 มีนาคม 2565
Share: