+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 “ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”


Image Description

By Administrator

2022-01-28 17:39:46 | 4 months ago

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 “ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htpp://conference.bu.ac.th  
Share:

32 - Con -- ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 (ม.กรุงเทพ).pdf


Size: 50.72 kB

ดาวน์โหลด