+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:07:34 | 3 months ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวัน16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และในรูปแบบออนไลน์ (Online Presentation) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://gs2.nsru.ac.th/gnru2022/index.php เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
Share:

54 -- Con -- เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22.pdf


Size: 421.36 kB

ดาวน์โหลด