+66 0539 42960
+66 0539 42988

สัมมนาเรื่อง “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร สู่ทางลัดความสำเร็จ”


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:08:18 | 3 months ago

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร สู่ทางลัดความสำเร็จ”

รอบที่ 1 วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น. หรือ

รอบที่ 2 วันที่ 2 มี.ค. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิได้รับการจดสิทธิบัตรฟรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/1EqZ_Be59jkvACY3ldHTwpFYltnj-tq3Ya_XnuwYPPqM/edit 
Share:

65 -- Con -- สัมมนา จดสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ.pdf


Size: 452.17 kB

ดาวน์โหลด