+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:08:51 | 3 months ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo เปิดรับบทความจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565
Share:

70 -- Con -- นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 มรภ.อุบลราชธานี.pdf


Size: 1.84 MB

ดาวน์โหลด