+66 0539 42960
+66 0539 42988

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2022)

Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:09:21 | 3 months ago

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2022) ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 โดยขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ Net Zero Emission และแบ่งกลุ่มผลงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 

- สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment)

- สุขภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Health)

- เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม (Sustainable Social Enterprise)

- สังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/en/mahidol-sustainability-week/ เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
Share: