+66 0539 42960
+66 0539 42988

การอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565


Image Description

By Administrator

2022-03-03 15:37:58 | 3 months ago

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.dru.ac.th/archives/1348 
Share:

90 -- Con -- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1-2565.pdf


Size: 361.23 kB

ดาวน์โหลด