+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เกาหลีศึกษา”


Image Description

By Administrator

2022-03-03 15:38:30 | 3 months ago

หลักสูตรภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เกาหลีศึกษา” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 3,000 บาท/คน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.human.cmru.ac.th/ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
Share:

91 -- Con -- ป.วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 หัวข้อ เกาหลีศึกษา.pdf


Size: 475.62 kB

ดาวน์โหลด