+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม (


Image Description

By Administrator

2022-03-03 15:39:23 | 3 months ago

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม (BCG Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation)” โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac 
Share: