+66 0539 42960
+66 0539 42988

สัมมนาเรื่อง “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร สู่ทางลัดความสำเร็จ”


Image Description

By Administrator

2022-03-23 15:08:32 | 3 months ago

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร สู่ทางลัดความสำเร็จ” ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 และวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ NSP Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://cmu.to/jhPLl หรือเข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ https://cmu.to/ndfqt
Share:

105 -- Con -- งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร.pdf


Size: 1.56 MB

ดาวน์โหลด