+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal”


Image Description

By Administrator

2022-03-23 15:11:57 | 3 months ago

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก จำนวน 8 สถาบัน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-Teams ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.christian.ac.th เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
Share:

116 -- Con -- ป.วิชาการ พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal.pdf


Size: 1.21 MB

ดาวน์โหลด