+66 0539 42960
+66 0539 42988

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในทศวรรษหน้า"


Image Description

By Administrator

2022-03-23 15:12:21 | 3 months ago

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในทศวรรษหน้า" ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Online Conference ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/3rrgG
Share:

122 -- Con -- ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19.pdf


Size: 894.16 kB

ดาวน์โหลด