+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542


Image Description

By Administrator

2021-08-24 13:09:33 | 10 months ago

กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กฎระเบียบ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ได้ที่ QR Code ดังเอกสารแนบ
Share:

365 -- Oth -- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542.pdf


Size: 772.58 kB

ดาวน์โหลด