+66 0539 42960
+66 0539 42988

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการร่วมผลิตบทเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (MOOC) หลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills for Life)”


Image Description

By Administrator

2021-08-31 09:32:44 | 9 months ago

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการร่วมผลิตบทเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (MOOC) หลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills for Life)” (จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ต่อกระบวนวิชา) คณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://cmu.to/skillproposal และส่งข้อเสนอโครงการได้ทาง https://cmu.to/summit ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
Share:

372 -- Oth -- ข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร MOOC.pdf


Size: 1.70 MB

ดาวน์โหลด