+66 0539 42960
+66 0539 42988

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์วารสาร หมวดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


Image Description

By Administrator

2022-03-03 15:40:45 | 3 months ago

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์วารสาร หมวดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ http://www.onep.go.th/eia/ข่าวประชาสัมพันธ์/วารสารข่าว-สผ-หมวดการปร/
Share:

86 -- Oth -- วารสารหมวดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม.pdf


Size: 206.40 kB

ดาวน์โหลด