+66 0539 42960
+66 0539 42988

กระทรวงศึกษาธิการรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาค

Image Description

By Administrator

2022-03-18 09:05:18 | 3 months ago

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความยั่งยืนของซีมีโอ (SEMEO SEPS) และผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEMEO STEM-ED) โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามข้อมูลในเอกสารด้านล่าง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
Share: