+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

Image Description

By Administrator

2022-03-22 11:51:30 | 3 months ago
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน ประจำภาคการศึกษา Fall 2022 ระหว่างเดือนกันยายน 2565 - มกราคม 2566 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง ผู้สนใจสมัครสามารถจัดทำเอกสารการสมัครและส่งที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 
 Share: